Casa Tashmina

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Habitatge unifamiliar aïllat / UNITAT D’ACTUACIÓ 27 – VIA AUGUSTA

Tashmina 99 S.L.

C/ Bisbe Deig, 4 (UA 27 Via Augusta) / Tarragona

 

Superfície:                            788 m2

Pressupost:                          467.001 €

Projecte:                               2002

Obra:                                     2005- 2007

La normativa urbanística del sector i el Projecte de Reparcel·lació  permeten una edificabilitat màxima de 350 m2, que s’esgota quasi totalment en la part projectada sobre rasant. S’ha dissenyat un habitatge ampli donant cabuda als diferents espais bàsics i complementaris requerits per la propietat, situant-los en planta soterrani.

S’ha cercat una composició unitària i contundent en la que, a partir d’un únic volum i alguns afegits, es conformi el contenidor entès exactament com a tal. Per a donar més rotunditat a l’esmentat volum aquest s’allarga en una pèrgola que remata en un element cobert però obert apte per a ser utilitzat com a menjador d’estiu, o simple mirador.

El programa es distribueix en tres plantes sobre rasant que s’adapten a la normativa municipal i de la Unitat d’Actuació i una planta soterrani que conté el garatge, sales per a màquines, rebost i d’altres annexes i un ampli gimnàs il·luminat per dues claraboies i un finestral. La planta baixa allotja la zona de dia que consta d’un gran saló menjador, la cuina i el rebedor, amb dos espais auxiliars com les cambres de rentat i planxa i un aseo. La planta primera conté el dormitori principal amb un gran vestidor i bany, i un segon dormitori amb vestidor i una sala annexa que pot convertir-se en un dormitori addicional. Un altre bany dóna servei a aquests darrers espais. Per fi, a la planta segona o planta estudi es disposa d’un espai força interessant, amb un gran finestral a nord, destinat a taller de pintura i escultura. Una amplia escala i un ascensor comunica tots els nivells. Cadascuna de les plantes sobre rasant gaudeix a més a més d’un seguit de porxos i espais exteriors que complementen als interiors.

La construcció proposada no té problemes d’adaptació a l’entorn ja que aquest és de nova creació. Es conserva la totalitat de l’arbrat existent dins la parcel·la on destaquen una bona quantitat de palmeres de gran dimensió. Els materials emprats: coberta inclinada de coure amb el 25% de pendent que es prolonga pel mur nord, murs acabats amb aplacat de travertí i fusta baquelitzada per exteriors, fusteria d’alumini lacat, etc., fan que siguin elements perfectament integrables.

Funcionalment s’utilitza un esquema clàssic amb el garatge, annexes i, en aquest cas, gimnàs i piscina a la planta soterrani, la zona de dia a la planta baixa i la zona de nit a la planta primera. La planta segona es destina a estudi artístic de pintura i escultura aprofitant la perfecta il·luminació que proporciona el finestral orientat al nord.