Rehabilitació Edifici Marisol

imatge31imatge8imatge6BISimatge9imatge10FOTO5

Història

El projecte pretén una redistribució interior a partir del manteniment i composició de les façanes a conservar i amb la premissa de creació d’un gran pati interior que pugui recordar l’estructura edificada anterior.

Com és dit, s’intenta mantenir el més possible l’aparença exterior de l’edifici. Donada l’estructura urbanística actual resulta impossible retornar la planta baixa al seu estat original. Per aquesta raó, envers aquesta, simplement es fa un plantejament de reordenament de forats i dignificació dels acabats a base d’un aplacat de maó pla, recercat amb una perfileria metàl·lica d’acer corten que vol diferenciar el canvi d’època d’una i altre actuació.