Rehabilitació Casa Gasset

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Rehabilitació Casa Gasset / SEU DELS SERVEIS TERRITORIALS D’ARQUITECTURA I HABITATGE I URBANISME.

Dir. Gral. d’Arquitectura i Habitatge de la Generalitat de Catalunya

c/. Anselm Clavè, 1 / Tarragona

 Superficie:         3.892 m2

Pressupost:        230.000.000 pts. (+170.655.966 pts)

Projecte:             1983-2000

Obra:                   (1983-1987)-(2001-2004 )

Es tracta d’una antiga mansió particular de grans dimensions, especialment en planta baixa, on els alts magatzems    configuren els cossos laterals del conjunt. Fou construida al 1860, essent els seus elements més notables la façana principal i les laterals de les naus, també un gran pati interior de les mateixes característiques que aquestes.

 En quant a la intervenció cal destacar els següents aspectes:

– La disposició d’un tall vertical en el punt de trobada de la façana principal amb la lateral, per a resoldre la discontinuitat del ordre compositiu.

 – La disposició del ascensor com a cos exent del edifici i l’utilització d’un llenguatge completament actual.

 -La modificació del torreó donant-li un volum més apropiat en relació a la resta de l’edifici.

 -El disseny de la nova escala totalment exenta que resolgués acertadament  els diferents dessenvolupaments.

 -La utilització repetitiva de determinats elements com el tauler DMX envernissat natural i l’estuc planxat al foc com a garantia del coherència  formal.

Emplaçament