El Serrallo

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

L’ interès del Port de Tarragona en aquest sector es basa fonamentalment en la reordenació de l’espai urbà resultant de l’enderroc de l’antic Pòsit de Pescadors, de l’antic Club Nàutic de Tarragona, i d’altres edificacions menors, del remat superficial del nou aparcament soterrani, i de la coordinació amb la concessió administrativa a Internacional Marina Tarraco. Tot plegat representa una oportunitat única en l’història del Port, del Serrallo i de la ciutat de Tarragona, de remodelar i oferir al ciutadà un espai relativament unitari de més de dos quilòmetres de front al mar.

L’objectiu essencial d’aquest projecte és l’espai deixat lliure pel canvi d’ubicació de la Llotja. El projecte deu entendre’s, i així ha estat dissenyat, a partir de dues escales, la ciutadana de Tarragona i la del barri del Serrallo.

El principal punt de partida és la consideració del vianant com a amo i senyor de l’espai a gaudir, pel que ha de discórrer necessàriament un vial per al trànsit rodat considerat essencialment a efectes de serveis. L’allunyament, dins lo possible, d’aquest vial de les façanes de les cases, i la definició del seu nou traçat com una corba continua que enllaça les dues rotondes, divideix volgudament l’espai en dos. Per una banda l’espai vital lligat al dia a dia, amb els seus comerços i locals de restauració, es situa amb una amplada més que suficient a la part situada junt a les edificacions. Un seguit d’estanys i parterres defineixen l’espai i el protegeixen del trànsit rodat. La corba per ell definida es reforça amb elements vegetals (palmeres) i d’enllumenat. A l’altre banda trobem la part tranquil·la, la del passeig vora la mar, gaudint del lent moviment de les barques sobre l’aigua.

Història del barri

Emplaçament