Rehabilitació Ajuntament de Tarragona

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Ajuntament de Tarragona / PALAU MUNICIPAL DE TARRAGONA / PATI del REI JAUME I / OFICINA D’ATENCIÓ AL CONTRIBUENT-TRESORERIA

Pça. de la Font, 1 / Tarragona

 Superficie:         9.781 m2

Pressupost:        847.000.000pts.

Projecte:             1990-1992-1996-2000

L’edifici principal actual està situat a l’extrem de la Pça. de la Font, sobre lo que varen ser les antigues carceres del Circ Romà. Al segle XV es va construir un convent de Dominics, amb un volum aproximadament igual al que podem observar actualment. La Desamortització de Mendizábal va portar la reforma del Convent per a convertir-lo en Ajuntament i Diputació. Això va implicar el enderrocament de l’antiga Esglèsia i la modificació quasi total dels interiors. La nova edificació es va plantejar a partir de l’escala monumental, situada en el eix de la plaça, i dos cossos d’edifici entorn dels respectius patis.

La nova proposta de rehabilitació és sensible a dos problemas fonamentals: Per un costat la unitat d’ús del edifici que planteja la secuència pati-escala-pati com un únic espai entorn del qual es recupera l’anell de circulacions. El segon problema a resoldre es la recuperació del Palau a un estat que, sense ser el original, permeti una lectura clara de totes les intervencions. Un tercer problema que es planteja és el del llenguatge a utilitzar en la part ampliada, que ocupa un ampli front a una molt consolidada Rambla Vella. El projecte contempla com a punts complementaris pero importants, la clarificació de recorreguts i circulacions verticals i horizontals, i la disposició de les instal.lacions de manera que tinguin la màxima versatibilitat.

També cal esmentar la recuperació d’un lenguatge d’edifici públic a la façana de Rbla. Vella amb la inclusió d’un nou accés a l’Ajuntament obrint-lo fora muralles. En aquests moments s’ha executat la Fase que contempla la remodelació del Pati de l’Antiga Diputació i la colocació del Monument a Jaume I, escultura modernista que mai havia sigut muntada; la Fase 3, corresponent a l’Oficina d’Atenció al Contribuent i Tresoreria; i a punt d’adjudicació les fases 2 i 4. La cobertura dels patis convertirà  a aquests en uns grans espais on dessenvolupar qualsevol tipus d’actes o manifestacions. S’ha dissenyat una sofisticada retícula que recorda els cassetons dels antics salons, i serveix de suport de l’il.luminació i les lones de control ambiental.